Your dream property in Cambodia!

Tytuły własności „Strata Title”

Kambodżański rynek nieruchomości uległ znaczącej transformacji od wprowadzenia tytułów strata w 2009 roku. Te tytuły otworzyły drzwi dla zagranicznych inwestorów i osób pracujących za granicą, umożliwiając im posiadanie nieruchomości w szybko rozwijającej się gospodarce. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat tytułów strata i jak mogą one pomóc w inwestowaniu w kambodżański sektor nieruchomości.

Czym jest tytuł Strata?

Tytuł strata to forma własności nieruchomości, uznawana przez Ministerstwo Gospodarki Ziemskiej, Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Kambodży. Jest to forma twardego tytułu, który dotyczy indywidualnych jednostek w współwłasnościowych budynkach, takich jak mieszkania czy apartamenty, i jest dostępny dla obcokrajowców.

Pozwala on posiadaczowi na własność konkretnej jednostki w obrębie mieszkania lub kompleksu, jednocześnie dzieląc się własnością wspólnych obszarów, takich jak hol, basen i siłownia. Można go porównać do aktu notarialnego dla twojego mieszkania, który przyznaje wyłączne prawo do wnętrza ścian, wyposażenia oraz proporcjonalnej części wspólnych obszarów, takich jak korytarze, hol i wspólne części rekraacyjne..

 • Pełna własność: Tytuły strata przyznają obcokrajowcom prawo do pełnej własności ich jednostek mieszkalnych.
 • Wspólne obszary: Właściciele dzielą się utrzymaniem i korzystaniem z ogólnodostępnych udogodnień (np. basenów, siłowni itp.).
 • Własność ziemi: Ponieważ bezpośrednia własność ziemi nie jest dozwolona dla obcokrajowców, tytuły strata stanowią opłacalną alternatywę.

Główne warunki

 • Tytuły strata dotyczą budynków wybudowanych od 2010 roku wzwyż.
 • Obcokrajowcy mogą posiadać do 70% całkowitej powierzchni piętra powyżej parteru w obrębie budynku.
 • Jednostki na parterze nie kwalifikują się do własności zagranicznej na mocy tytułów strata.
 • Nieruchomości znajdujące się w odległości 30 km od granic państwowych również są wyłączone z własności zagranicznej.
 • Potencjalni nabywcy muszą dostarczyć uwierzytelnione i przetłumaczone na język khmerski dokumenty dotyczące ich stanu cywilnego i tożsamości (Tłumaczenie Paszportu).
 • Sam tytuł strata jest wydawany wyłącznie w języku khmerskim, co wymaga od wszystkich zagranicznych kupujących odpowiedniego przetłumaczenia ich imion i nazwisk.
 • Wymagany jest podatek od transferu w wysokości 4% wartości wycenionej nieruchomości, płatny na rzecz Generalnego Departamentu Podatków. Zazwyczaj płaci go Kupujący, ale jeśli strony uzgodnią inaczej, może być również pokryty przez Sprzedającego.

Pozostałe uwagi

 • Jest niezwykle ważne, aby zweryfikować legalność tytułu własności (Hard Title) dewelopera ziemi przy Ministerstwie, aby upewnić się, że kwalifikuje się on do podziału na tytuły strata. Ministerstwo Gospodarki Ziemskiej jest jedynym organem uprawnionym do rejestracji tytułów strata. Zweryfikuj główny tytuł (Hard Title) dewelopera przy Ministerstwie, aby zapewnić jego legalność.
 • Kupujący muszą być osobiście obecni w Kambodży w celu pobrania odcisków palców i ukończenia procesu dokumentacji, umowy sprzedaży oraz wniosku o przeniesienie własności.
 • Zasięgnij porady u renomowanego profesjonalisty specjalizującego się w nieruchomościach kambodżańskich, aby poruszać się po prawnych i potencjalnych implikacjach podatkowych.
 • Due Diligence jest niezbędna. Obejmuje to weryfikację tytułów gruntowych, badanie reputacji dewelopera oraz zrozumienie struktury firmy zarządzającej dla utrzymania wspólnych obszarów

Przykładowy Strata Title

Ta strona jest także dostępna w językach: English (angielski)

Compare listings

Porównać